Over ons

De juristen van MedLawconsult zijn intensief betrokken bij privacy vragen in de zorg,  waaronder e-health, de openbare gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Daar gaan wij voor en zo denken wij mee over de afweging tussen autonomie of het zelfbeschikkingsrecht, bescherming van hen die kwetsbaar zijn en het algemeen belang. Wij kunnen praktisch adviseren over het geldend recht maar ook reflecteren over wat er misschien zou moeten veranderen, al dan niet in weerwil van de tijdgeest. Daarnaast zijn wij betrokken bij een aantal internationale en Europese projecten zoals de Europese Gedragscode over gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek.
Graag ontvangen wij u eens in ons mooie kantoor in het centrum van Den Haag.

Evert-Ben van Veen
In 1995 richtte Evert-Ben van Veen MedLawconsult op. Van 1998 tot medio 2001 trok Evert-Ben van Veen zich terug uit het bureau om leiding te geven aan de juridische afdeling van het (toen) Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Een leerzame periode waar fijne contacten werden opgedaan maar die te weinig tijd gaf om over de schutting te kunnen kijken, de meer beleidsmatige invalshoek. Inmiddels zitten wij weer geruime tijd in Den Haag met een mooie mix van ‘met de voeten in de modder’ betrokkenheid bij de zorg en het wetenschappelijk onderzoek en ruimte voor reflectie en bijdragen aan maatschappelijke en wetenschappelijke debat over een lerend zorgsysteem ook in internationaal verband.

Marjolein Timmers
Vanuit haar civiel- en gezondheidsrechtelijk achtergrond houdt Marjolein zich momenteel bezig met privacy en gegevensbescherming in het kader van wetenschappelijk onderzoek en binnen de publieke gezondheidszorg. Daarnaast werkt zij één dag in de week voor het Parelsnoer Instituut. Het Parelsnoer Instituut biedt onderzoekers ten behoeve van het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van klinische biobanken voor wetenschappelijk onderzoek een infrastructuur en standaardprocedures. Marjolein houdt zich met de juridische aspecten hiervan bezig.
Naast haar werkzaamheden voor MedLawconsult is zij één dag per week als onderzoekster verbonden aan het Erasmus MC. Haar vergelijkend onderzoek richt zich op de juridische en ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek op de intensive care in de diverse EU landen.

Kernwaarden
• Wij willen integer zijn. Daarmee is haast alles gezegd.
• We staan voor de publieke waarden waar de zorg in Nederland op is gebaseerd. Daartoe behoort onder meer solidariteit al is dat een omstreden begrip en is er altijd de vraag waar de grenzen liggen.
•  Wij hechten aan een eigen geluid.  Wij staan ergens voor in de juridische en maatschappelijke discussie over de onderwerpen die ons aangaan. Wij proberen aan dat debat ook bij te dragen.
• We kennen onze beperkingen en zullen dus geen opdrachten aannemen waar onze expertise niet ligt.
• Wij zijn veeleisend voor onszelf maar ook voor onze klanten. Tegenover hen zijn wij de ‘kritische vriend’. Er is vaak een probleem achter de vraag. Daar gaan wij dan voor.
• Wij proberen verbindingen te leggen in plaats van tegenstellingen aan te scherpen. Maar ook daaraan zijn grenzen, met name als de kernwaarden niet worden gedeeld. Dan kunnen wij behoorlijk lastig worden.
De kleine letters
Bij onze opdrachten hanteren wij Algemene Voorwaarden. Die vindt u hier.