Toetsing op maat

Evert-Ben van Veen, Ivette Janssen.
Een onderzoek naar de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek op de grens van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, oktober 2008.
Gedrukte versie kan worden besteld via: www.federa.org.

U kunt het rapport ook hier Downloaden (PDF).

Gezichtspunt, Ethiek in de politiek

E.B. van Veen,
TvGR, 05-2008

Download de PDF.