Artikelen door Evert-Ben van Veen

Inzagerecht Inspectie Gezondheidszorg

Hoewel niet onder het kopje controversieel is het onderstaande toch best wel gevoelig. De IGZ heeft sinds 2010 op grond van artikel 39 lid 1 onder b van de Gezondheidswet de bevoegdheid om zonder toestemming van de patiënt patiëntdossiers in te zien. In de aanloop naar die bepaling is daarover flink gediscussieerd. Onderscheiden werden ad-hoc […]

Controversieel 1

Zoals bekend heeft Nederland momenteel een demissionair kabinet. Een demissionair kabinet handelt alleen de ‘lopende zaken’ af. De Eerste en Tweede Kamer bepalen ieder wat daar niet onder valt. Zulke beleidsonderwerpen zijn daarmee ‘controversieel’. De TK publiceerde diens lijst op 11 april.  Het is een 30 pagina’s lange lijst waaronder veel VWS. Niet eens zozeer wetsontwerpen. Zo […]