Herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek

Evert-Ben van Veen was betrokken bij het inventariserende onderzoek naar de wensen voor een nieuwe Gedragscode gezondheidsonderzoek. De huidige dateert van 2004 en is dus verouderd, al gelden de uitgangspunten nog steeds.
Het Nivel publiceerde de uitkomsten van het inventariserende onderzoek. Een belangrijke conclusie is dat de wens om tot een nieuwe Gedragscode te komen door alle stakeholders wordt onderschreven. Met COREON werken wij nu een aan Plan van Aanpak om tot een nieuwe Gedragscode te komen. De financiering van een dergelijk consensus document is dan natuurlijk wel een ‘dingetje’. Wij hebben goede hoop daar uit komen.


Webinar

One of the European projects that Evert-Ben van Veen is involved with – BigData@Heart – recently made a webinar on the General Data Protection Regulation paying particular attention to the research exemptions in the GDPR.

Full details can be found here.