Observational health research in Europe: understanding the General Data Protection Regulation and underlying debate

Observational health research in Europe: understanding the General Data Protection Regulation and underlying debate.

 

Evert-Ben recently completed an article for the European Journal of Cancer on how to interpret the GDPR (General Data Protection Regulation) in the context of observational health research.

The article can be viewed here, and a pdf downloaded here.

CPDP in Brussel

Van 24 tot en met 26 januari 2018 was het hele kantoor van Medlaw op Europa’s grootste privacy conferentie, de CPDP te Brussel, om daar te midden van collegae, politici en toezichthouders een keus te maken uit de vele workshops of panels zoals het op de CPDP heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ietwat  verkouden Evert-Ben droeg aan twee panels bij. In de grote zaal aan een panel over gegevensbescherming  en ethiek. Zie de foto.

In één van de kleinere zalen over de komende Europese Gedragscode over gegevensbescherming  en wetenschappelijk onderzoek.

Hier de link naar die discussie. Let met name op het slotwoord van Alistair Kent als vertegenwoordiger van de patiëntenorganisaties.