Gecodeerde gegevens bij wetenschappelijk onderzoek: een begripsverheldering

Privacy & Informatie, december 2003, p. 259-262. Het begrip gecodeerde gegevens speelt een belangrijke rol in een aantal Gedragscodes voor het omgaan met gegevens bij wetenschappelijk onderzoek, maar komt in de wetgeving niet voor. In dit artikel wordt uitgelegd wat onder ‘gecodeerde gegevens kan worden verstaan en hoe de onderscheiden varianten van gecodeerde gegevens zich verhouden tot de wettelijke begrippen.

Download artikel

 

 

Onderzoek naar de Europees rechtelijke aspecten van Concurrerende Zorgverzekeraars en een Wettelijk Stelsel van Sociale Zekerheid

(Universiteit van Tilburg, TRANZO, 2002 ) In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre een zorgstelsel dat als een stelsel van sociale zekerheid wenst te worden aangemerkt, kan worden georganiseerd via concurrerende zorgverzekeraars. Juridisch is het altijd mogelijk om de concurrerende zorgverzekeraars toe te laten of te introduceren. Het wordt Europees rechtelijk ingewikkeld als men tegelijkertijd wil dat deze zich houden aan de regels van het stelsel die slechts een beperkte mate van concurrentie toestaan en ook (een zekere mate van) inkomenssolidariteit en (een zeer grote mate) risicosolidariteit wil veiligstellen. Het Europees recht lijkt slechts twee smaken te kennen, namelijk of een stelsel van sociale zekerheid dat wordt uitgevoerd door organen die geen of nauwelijks eigen beleidsruimte hebben of ondernemingen waarvoor dan de bepalingen omtrent vrij verkeer en mededinging gelden, die slechts in beperkte mate sturing door de overheid toelaten.

De conclusie is dat een zodanig verenigen van ‘het beste van twee werelden’ niettemin binnen zekere nauwe grenzen mogelijk is. Een van de voorwaarden is dat uitsluitend zorgverzekeraars zonder winstoogmerk worden toegelaten.