Over ons

De juristen van MedLawconsult zijn intensief betrokken bij privacy vragen in de zorg,  waaronder e-health, de openbare gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Daar gaan wij voor en zo denken wij mee over de afweging tussen autonomie of het zelfbeschikkingsrecht, bescherming van hen die kwetsbaar zijn en het algemeen belang. Wij kunnen praktisch adviseren over het geldend recht maar ook reflecteren over wat er misschien zou moeten veranderen, al dan niet in weerwil van de tijdgeest. Daarnaast zijn wij betrokken bij een aantal internationale en Europese projecten zoals de Europese Gedragscode over gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek.
Graag ontvangen wij u eens in ons mooie kantoor in het centrum van Den Haag.

Evert-Ben van Veen
In 1995 richtte Evert-Ben van Veen MedLawconsult op. Van 1998 tot medio 2001 trok Evert-Ben van Veen zich terug uit het bureau om leiding te geven aan de juridische afdeling van het (toen) Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Een leerzame periode waar fijne contacten werden opgedaan maar die te weinig tijd gaf om over de schutting te kunnen kijken, de meer beleidsmatige invalshoek. Inmiddels zitten wij weer geruime tijd in Den Haag met een mooie mix van ‘met de voeten in de modder’ betrokkenheid bij de zorg en het wetenschappelijk onderzoek en ruimte voor reflectie en bijdragen aan maatschappelijke en wetenschappelijke debat over een lerend zorgsysteem ook in internationaal verband.

Kernwaarden

• Wij willen integer zijn. Daarmee is haast alles gezegd.
• We staan voor de publieke waarden waar de zorg in Nederland op is gebaseerd. Daartoe behoort onder meer solidariteit al is dat een omstreden begrip en is er altijd de vraag waar de grenzen liggen.
•  Wij hechten aan een eigen geluid.  Wij staan ergens voor in de juridische en maatschappelijke discussie over de onderwerpen die ons aangaan. Wij proberen aan dat debat ook bij te dragen.
• We kennen onze beperkingen en zullen dus geen opdrachten aannemen waar onze expertise niet ligt.
• Wij zijn veeleisend voor onszelf maar ook voor onze klanten. Tegenover hen zijn wij de ‘kritische vriend’. Er is vaak een probleem achter de vraag. Daar gaan wij dan voor.
• Wij proberen verbindingen te leggen in plaats van tegenstellingen aan te scherpen. Maar ook daaraan zijn grenzen, met name als de kernwaarden niet worden gedeeld. Dan kunnen wij behoorlijk lastig worden.
De kleine letters
Bij onze opdrachten hanteren wij Algemene Voorwaarden. Die vindt u hier.