Studiedag: Betekenis AVG voor de GGD (en)

7 december 2017, Den Haag – inschrijving inmiddels gesloten
Het zal u vast niet zijn ontgaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) komt er aan. Bij alle vooral nogal commerciële aanbiedingen van studiedagen daarover wordt meestal vergeten dat voor de gezondheidszorg veel hetzelfde blijft. Maar een aantal zaken verandert wel degelijk. Voorts is de invoering van de AVG een ‘wake up call’ om processen kritisch te bezien die onder de huidige wetgeving (Wbp, WGBO etc,) al precair waren. Ook de uitvoeringswet AVG zal daarbij een rol spelen. Die is op 7 december vast (eindelijk) gepubliceerd.
Daarom een intensieve studiedag waar wij ingaan op de betekenis van AVG voor drie kerntaken: de JGZ, de infectieziektenbestrijding en (wetenschappelijk)  onderzoek.

Doelgroep: medewerkers die bij de borging van de processen zijn betrokken (hoger / middenkader) tot hen die deze in de praktijk brengen.
Programma:
09.30-10.00    Ontvangst
10.00-11.00    Inleiding AVG
11.00-12.00    Doorloop aan de hand van een gegevensbeschermingeffectbeoordeling (voorheen PIA)
12.00-12.30    Discussie
12.30-13.15    Lunch
13.15-14.00    Betekenis voor de JGZ
14.00-14.45    Betekenis voor de infectieziektenbestrijding
14.45-15.00    Theepauze
15.00-15.45    Betekenis voor het (wetenschappelijk) onderzoek
15.45-16.30    Casusistiek
16.30-17.00    Slotdiscussie, wat heb je geleerd

En wie daarna nog energie heeft, zien wij graag voor een afsluitend drankje op ons kantoor, op 5 minuten lopen van de bijeenkomst.
Maximaal 35 deelnemers, dus de kans op een goede interactie met de sprekers en collegae.

Plaats: De Vergadergalerie, Westeinde 29, 2512 GS

Kosten: E 230,-, incl. lunch en documentatie. (ook incl. BTW)

Sprekers: Mr. Evert-Ben van Veen, Mr Marjolein Timmers, Mr Marijn Rooke (MedLawconsult) en Mr. Hans Bos (Gemeente Rotterdam).

Aanmeldingsformulier. Helaas u kunt niet meer inschrijven