MedLawconsult, juristen voor de zorg

Kritisch en betrokken, geïnspireerd door de publieke waarden in de zorg en met passie voor het vak  ondersteunt MedLawconsult vol enthousiasme organisaties die zich inzetten voor de zorg en het medisch wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroepen

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn zorginstellingen, overheden, koepelorganisaties / beroepsverenigingen en onderzoekers. Incidenteel adviseren wij patiëntenorganisaties of individuele hulpverleners. Onze kernwaarden zijn leidend in aannemen en uitvoeren van opdrachten. Met veel van onze opdrachtgevers onderhouden wij een langdurige relatie. Hun zorgen maken wij onze zorgen.

Overheid en ZBO

We hebben ervaring met het opstellen van wetgeving en reglementen en met (bestuursrechtelijke)  procedures, beleidsevaluatie  en compliance vraagstukken.

Wij kennen het recht, de praktijk en de politieke en maatschappelijke gevoeligheden. Onze positie (net) buiten het ambtelijk apparaat maakt ons tot een stevige en waar nodig kritische sparringpartner.

Instellingen

Zorginstellingen ondersteunen wij binnen onze competenties incidenteel voor bepaalde projecten of vast, als ‘huisjurist’ op afstand. Beroepsbeoefenaren kunnen in tuchtrechtelijke procedures worden bijgestaan.

Wij kennen de gezondheidsrechtelijke regelgeving en weten een duidelijke koers te varen.

In discussies over het komende recht hebben wij ons niet onbetuigd gelaten.

(Bio)Medisch onderzoek

MedLawconsult kent als geen ander de nationale èn internationale regelgeving rond (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek. Een (klein) deel van deze kwam zelfs via onze voorstellen tot stand.

Wij waren betrokken bij veel van de Gedragscodes en bij de discussie over een evenwichtige GDPR/AVG. Bij enkele EU/EC  Framework Projects waren wij  partner of subcontractor. Thans zitten enkele  H2020 projecten in de pijplijn.

Expertise

Vanuit een brede achtergrond heeft MedLawconsult zich gespecialiseerd in een aantal aspecten van het gezondheidsrecht, het privacyrecht en de juridische aspecten van het medisch wetenschappelijk onderzoek. Via deze aandachtsgebieden is MedLawconsult ook bekend met het recht dat raakt aan deze specialisaties, zoals het contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht is een breed vakgebied. MedLawconsult pretendeert niet alles tot in de finesses te beheersen. Wij volgen alle ontwikkelingen maar onze diepte kennis ligt bij de implementatie en de ontwikkeling van patiëntenrechten, de beroepen- en kwaliteitswetgeving, de openbare gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende gegevensverwerking.

Privacy & Gegevensverwerking

Zonder gegevensverwerking is de moderne samenleving ondenkbaar.
Die gegevensverwerking moet dan wel verantwoord gebeuren. Daarover hebben wij duidelijke ideeën en denken wij graag kritisch met u mee.
Over compliance in het algemeen, een Privacy Impact Assessment (PIA), een website tot een ICT-contract of ‘Big Data’. Kennis en vaardigheden die ook buiten de zorg toepasbaar zijn gebleken.

Samenwerken

In de zorg en het medisch wetenschappelijk onderzoek is samenwerken essentieel.
Wij vertellen u graag welke juridische mogelijkheden en valkuilen er zijn.
Wij maken heldere en mooie contracten die recht doen aan de onderscheiden partijen. Onze filosofie is dat de weg naar zo’n (samenwerkings)overeenkomst minstens zo belangrijk is als het resultaat.

Via onze teksten kristalliseren verwachtingen over en weer zich uit en worden misverstanden later voorkomen.

Nieuws en publicaties

Hieronder vindt u de laatste publicaties en nieuwsberichten van MedLawconsult.

Gedragscode gezondheidsonderzoek en COVID-19

Zoals bekend is de MLC Foundation betrokken bij het opstellen…

Ethische toetsing niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verbetering…

Herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek

Evert-Ben van Veen was betrokken bij het inventariserende onderzoek…